Stichting Uit de Kunst Waterland
Overkoepelende organisatie
van
Waterlandse culturele werkgroepen,
gevestigd te Monnickendam
Middeleeuws Genootschap Monnickendam
   

Werkgroep Middeleeuws Genootschap Monnickendam (MGM)


Nard Jansen, (voorzitter)
Truus Stam, (secretaris)
Fer van de Geer (penningmeester)
Theo Mulder (bestuurslid)
Tineke Poel (bestuurslid)

www.middeleeuwsmonnickendam.nl/

 

Middeleeuws Genootschap Monnickendam
Hoewel de stadsfeesten van 2005 al weer ver achter ons liggen, zijn de herinneringen aan dat fantastische feestjaar nog krakend vers in het geheugen. Unaniem werd gevonden dat de opgebouwde kennis van de geneeskunde en de ziekenzorg in de middeleeuwen en het pestthema niet verloren mocht gaan. Dit was aanleiding om op 13 november 2007 een middeleeuws genootschap op te richten.

Voor meer informatie, zie onze website: www.middeleeuwsmonnickendam.nl/