Stichting Uit de Kunst Waterland
Overkoepelende organisatie
van
Waterlandse culturele werkgroepen,
gevestigd te Monnickendam
Doelstelling
Stichting Uit de Kunst Waterland
Opgericht 23 april 1996
Ingeschreven bij de KvK onder NR 41236424

Bestuur

Voorzitter: Hans Broeren
Secretaris: Berry Bijlsma

 

Stichting Uit de Kunst te Waterland is een overkoepelend orgaan waar meerdere culturele werkgroepen bij zijn aangesloten.
De werkgroepen zijn zelfstandig en voeren hun eigen financiële administratie. Iedere werkgroep heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting. De doelstelling van de stichting luidt als volgt:

  • Het initiëren en organiseren van culturele activiteiten in de gemeente Waterland
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Voor het aanvragen van subsidies bij de overheden en fondsen dient men te beschikken over een rechtspersoon. Omdat de werkgroepen onderdeel zijn van de stichting is hieraan voldaan. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Minimaal 1 keer per jaar vergadert het voltallig bestuur van de stichting, waarin de werkgroepen elkaar informeren over de voorgenomen activiteiten in het komende jaar. Op deze manier vindt er een betere afstemming plaats tussen de diverse culturele activiteiten in de gemeente Waterland.

Verder kunnen we gebruik maken van de expertise die in de verschillende werkgroepen aanwezig is. Soms maken we gebruik van elkaars apparatuur.

Tot slot organiseert het bestuur van de stichting jaarlijks het klapstoelenconcert in de tuin van het Weeshuis.

Agenda/Nieuws

Zondag, 5 november
Senioren-songfestival in Swaensborch Monnickendam
Entré 7 euro
4 juni 2023
van 11.00-17.00
Open tuinen dag Monnickendam: Struinen door tuinen in Monnickendam: Gratis brochure met de route bij VVV op de Middendam of Zarken 2
8 juli 2023
Meezingkorenfestival:
9 september 2023
17.00-21.00 uur
SoundBites festival:
2 november 2023
Allerzielentocht
6 december 2023
Sinterklaas uitzwaaien